Skip to content

PKL bilety online

Zakup biletu PKL upoważnia do przejazdu wybraną koleją. O czym należy pamiętać, wybierając bilet dla siebie? Komu przysługują ulgi, zniżki lub darmowe przejazdy? Dowiedz się więcej o kupnie biletów PKL online.

Jak kupić bilet PKL online?

Aby ułatwić zakup biletów, PKL umożliwia przeprowadzenie transakcji przez Internet. W celu dokonania zakupu biletu PKL online należy w pierwszej kolejności wybrać kolej, której dotyczy planowany przejazd. W tym celu wystarczy przejść na odpowiednią zakładkę umożliwiającą zakup biletu na wskazaną kolejkę. Po przekazaniu danych osobowych i wniesieniu opłaty, system wygeneruje bilet umożliwiający przejazd i prześle go na adres e-mail lub wskazany numer telefonu w postaci wiadomości SMS. Bilety można kupić nawet z dwugodzinnym wyprzedzeniem. Nie ma konieczności drukowania biletu PKL zakupionego online – dostęp zapewni każde urządzenie mobilne lub aplikacja PKLpass. Wybranie tej metody zapewnia niższą cenę za przejazd – bilety PKL online są tańsze niż te w kasach. Turyści mogą kupić bilet jednorazowy przekazywany na adres e-mail lub numer telefonu albo doładować swoją kartę PKLpass.

Ile kosztuje bilet PKL online?

Wiele czynników ma wpływ na cenę biletów PKL. Najważniejszym z nich jest sezon, którego terminy graniczne wyznacza stopień zainteresowania przejazdami w ciągu roku. W sezonie wysokim ceny biletów są odpowiednio wyższe niż w sezonie niskim. Na wysokość cen biletów PKL wpływa także miejsce zakupu. Bilety kupione przez sklep online są o kilka złotych tańsze niż te w biletomatach czy w kasie kolei.

PKL bilety normalne

Obowiązuje cennik biletów PKL uwzględniający wiek turystów. Osoby w wieku od 27 do 64 lat mają obowiązek zakupu normalnego biletu w pełnej cenie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy osoba jest uprawniona do skorzystania z rabatu lub posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Bilety ulgowe PKL

Do zakupu biletu ulgowego na przejazd koleją PKL upoważnia się:

  • dzieci powyżej 4 lat (za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek),
  • młodzież szkolną (za okazaniem legitymacji szkolnej, legitymacji ISIC lub EURO 26),
  • studentów (po okazaniu legitymacji studenckiej, legitymacji ISIC albo EURO 26),
  • osoby powyżej 65 roku życia (po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek),
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ich opiekunów (na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej),
  • osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z kodem ICD10 „04-0”, „O”, „o” lub „h”).

Rabat na bilet PKL

Prawo do rabatu, czyli obniżenia kosztów przejazdu w obie lub w jedną stronę przysługuje:

  • członkom PTTK w wysokości 10% po okazaniu ważnej legitymacji ze znaczkiem,
  • posiadaczom Karty Dużej Rodziny w wysokości 5% po okazaniu KDR przed zakupem,
  • grupom powyżej 20 osób w wysokości 5%.

Zniżka obowiązuje wyłącznie na zakupy w punktach stacjonarnych. Oznacza to, że dokonując zakupu online nie będzie można skorzystać z rabatu. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, usługami i towarami.

Rezerwacja biletów PKL dla grup

Istnieje możliwość zarezerwowania biletów dla grup zorganizowanych na 30 dni przed datą wyjazdu. W tym celu  należy wybrać formularz rejestracyjny obowiązujący dla danej kolejki oraz sezonu i skontaktować się z przewoźnikiem. Warto zwrócić uwagę na fakt, że grupy mogą liczyć na rabat w wysokości 5%. Rezerwując bilety, płatność można odłożyć w czasie aż do momentu zjawienia się grupy przy kasie kolei. 

Darmowy przejazd PKL

Dzieci w wieku do 4 lat mogą odbyć przejazd kolejką PKL za darmo na podstawie biletu opiekuna. Wiek dziecka trzeba będzie jednak potwierdzić stosownym dokumentem. Warto pamiętać, że za wózek nie ponosi się dodatkowej opłaty.

Przewóz zwierząt i bagaży PKL

Turyści, którzy chcą przejechać koleją PKL w towarzystwie swojego psa, muszą wziąć pod uwagę konieczność zakupu dodatkowego biletu dla czworonoga. Dodatkowe koszty poniosą również ci podróżni, którzy kolejką będą chcieli przewieźć rower lub duży bagaż.

Gdzie kupić bilet PKL?

Poza kupnem biletu online wyróżnia się kilka metod zakupu biletu na przejazd koleją PKL. Najpopularniejszą z nich jest aktualnie zakup biletu w biletomacie, czyli kasie automatycznej znajdującej się przed samą kolejką. Istnieje również możliwość zakupu biletu w kasie obsługiwanej przez pracownika PKL. Te dwie metody nie zapewniają jednak największej wygody pasażerów ze względu na długi czas obsługi, szczególnie w sezonie wysokim.

Inne serwisy